Welkom op LIET’s webstek*

IMG_0035 (999x1024)Welkom op mijn webstek!
Graag neem ik je op deze site mee in mijn bespiegelingen (of anders gezegd: blabla-blogs) over wat ik tijdens mijn ervaringen en belevenissen tijdens mijn werk en vrijwilligerswerk tegen kom.

Voor LIET ben ik in 2011 begonnen naast mijn toenmalige werk bij Amnesty International. Ik werkte 4 dagen per week en daarnaast wilde ik me meer bezig houden met het organiseren en coördineren van evenementen en projecten. Doelstelling die ik voor ogen heb, is om mensen uit verschillende disciplines en werkgebieden met elkaar in verbinding te brengen. Denk hierbij aan kunst, natuur-en milieubeweging, mensenrechten, koken, muziek, persoonlijke ontwikkeling, dierenliefhebbers en tuiniers. Want in al die verschillende ‘werelden’ zijn mensen bezig met het bewust en met respect omgaan met elkaar, dieren, planten en de wereld als geheel. Maar vaak zijn zij hiermee alleen binnen hun eigen invloedsfeer aan het werk en komen anderen met dezelfde boodschap in een ander werkgebied niet tegen.
Ik geloof dat als wij elkaar vanuit die verschillende ‘werelden’ ontmoeten en elkaar versterken met wat we uitdragen, de boodschap voor een liefdevolle, vreedzame, groene en schone wereld binnen handbereik is. Mijn bijdrage hiervoor is om deze ‘werelden’ met elkaar te verbinden.

Door mijn werkervaringen als coördinator vrijwilligerswerk voor landelijke verenigingen Fietsersbond & Amnesty International, was het jaren niet mogelijk om zelf vrijwilligerswerk te doen. In ieder geval niet in de kwaliteit en tijdsinvestering die ik erin zou willen leggen. Waarschijnlijk beroepsdeformatie wat betreft het managen van verwachtingen. Enfin, na beëindiging van dit werk rolde ik dan als vanzelf in het vrijwilligerswerk van verenigingen waar ik al jarenlang lid van was. En ik doe dit met net zoveel inzet en overtuiging als voor het werk dat ik voor LIET doe, omdat ik hierbij evenzeer de verbinding kan leggen tussen verschillende ‘werelden’.

*= webstek is het Vlaamse woord voor website.

 

Geef een reactie