Ruimte voor iets nieuws

Het klinkt goed als de troostrijke woorden klinken: “Als er iets wegvalt, komt er weer ruimte voor iets nieuws.”  Tuurlijk, waar.
Er zijn zoveel van die uitdrukkingen tot cliché geworden, waarschijnlijk ook wel door alle coaching en persoonlijke ontwikkelingstrajecten die zo velen van ons doorlopen hebben. Maar toch. Hoe snel dat deze zinsnede vorm krijgt in mijn dagdagelijks bestaan!

Want … deze maand is er een einde gekomen aan het evenement dat ik mede organiseerde, het Levenskunst Dorp. Met alle respect en begrip voor de beslissing van initiatiefneemster en vriendin Jacqueline Tamminga, betekende dit voor mij even een tijd rouwen om het wegvallen van dit project. Het betekende voor mij een stroppen van een enorme energiestroom en heerlijke creativiteit.
Tijdens deze rouwperiode, komen er van diverse kanten vragen, verzoeken en uitnodigingen op me af. Oh ja, dat zou kunnen. Of dit? En wat vooral ook weer terugkwam was mijn oude idee van de Huiskamer Ontmoetingen. Kleinschalige activiteiten organiseren, ontmoetingen initiëren tussen een gastspreker en gasten. Het out-of-the-box-denken geeft me weer daadkracht en passie. Misschien onder een andere titel, maar dit is wel waar ik naartoe wil werken. Euh … nu nog gemotiveerder op zoek naar een huiskamer (en de rest van een huis)!

Ruimte voor iets nieuws, letterlijk (energetisch) en figuurlijk (huiskamer)!