Nieuwe sollicitatiebrief maken?

Vandaag deelgenomen aan een workshop/lezing van Fons Leroy naar aanleiding van zijn boek ‘No Jobs’. Als werkzoekende, maar nooit om ‘werk’ verlegen, een boeiend onderwerp. In tegenstelling met de titel van het boek, was de strekking van het verhaal, dat er een tekort gaat ontstaan aan arbeidskrachten! Verrassende conclusie gezien mijn pogingen, en niet alleen de mijne, om werk te vinden.

Optimistisch
Toch een goed bericht dat optimistisch stemt. Het voorbeeld dat hij aanhaalde over een beurs waarbij werkzoekenden aan tafel zaten en werkgevers op gesprek kwamen … Gaan we daar echt naartoe? En gaan de jongere sollicitanten in de toekomst kunnen kiezen bij wie ze willen werken?

Aanpassen sollicitatiebrief
Misschien is het wijs om mijn sollicitatiebrieven aan te passen in een meer aanbiedende toon. Hmmm, zou dat werken als 55+-er?
“Geachte meneer/mevrouw

Met deze brief wil ik bij u kenbaar maken dat ik geinteresseerd be om voor uw bedrijf/organsatie te werken.
Mijn competenties zijn …
Mijn kwaliteiten zijn …
Mijn talenten zijn …

Graag maak ik tijd voor u vrij om nader kennis te maken.”

Ik weet niet of ik dat al durf.